puškai

puškai
puškái interj., pūškái bridimui žymėti: Pūkšt pūkšt, puškū puškū, puškái pūškái ir atpūškojom Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • puškas — pùškas sm. (4) K, BŽ37, Ds, Tlž, pū̃škas (2) Kdn, Kv 1. spuogas, puškulys: Ant lūpų iššoko puškaĩ J. Puškaĩ metas ant kūno Brs. Apšoko visas kūnas su puškais Vvr. Išvertė vaiko kūnelį puškaĩs Sdb. Tokie geltoni puškaĩ kilo ir leidose Jrb. Ta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipuškai — ×apìpuškai (plg. l. opuszka) sm. pl. (1) kailinių rankogalių, kišenių ir pakraščių apvadai: Štai mano kailinių apìpuškai nusinėrė Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Classic 100 opera (ABC) — The following is a summary of the Classic 100 Opera survey conducted by the ABC Classic FM radio station during 2005/6. Survey summary Rank Opera Composer Aria 100 The Bohemian Girl Balfe I Dreamt I Dwelt in Marble Halls 99 Parsifal Wagner… …   Wikipedia

  • išmušti — išmùšti, ìšmuša, ìšmušė 1. tr. ištrenkti smūgiu ką laikomą ar kur besilaikantį: Darbininkai išmuša jam revolverį iš rankų ir veržiasi kieman J.Bil. Staiga jo peilį, kuriuo jis karbuoja suolą, kažkas išmuša iš nagų P.Cvir. Paukšt ir išmùšo man …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubrazti — nubràzti intr. apskresti kuo: Nusisakinėjusi, mišką bevežant, nubràzdusioji sermėga Ggr. Nubrazdusi burna: kitur puškai, kitur niežai Ggr. brazti; nubrazti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puškuotas — puškuotas, a adj. (1) 1. BŽ575, Grž nubertas puškais, spuoguotas: Puškuotas veidas negražus Grz. Puškuota visa koja, puškai nu daikto Krš. Puškuota barzda Žr. Kurio kraujas greitai tirštėja, rūgsta, o tai matyt iš puškuotos odos, tas turi valgyt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spuogas — sm. (3) K, NdŽ, DŽ, KŽ, Nm, Žal, Ds, Kp, spuõgas (4) NdŽ, Kv, Ms, Rt, Slnt 1. RtŽ, L, LL272, Rtr, Š, Žgč, LTR(Šil) nedidelis iškilimas odoje, puškas, skauduliukas: Antsimetė jam ant burnos spuogai, t. y. puškai J. Veidas pilnas spuogų̃ KI439.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”